Perintätoimisto Kontio


Perintätoimisto Kontion tavaramerkkeinä ovat kotimaiset arvot ja niihin pohjautuva inhimillinen toimintatapa. Uskomme vahvasti siihen, että neuvottelemalla syntyy kaikkien osapuolten kannalta paras lopputulos. Palveluvalikoimamme kattaa kaikki tarvittavat perintätoimet niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Tarvittaessa perintäpalvelu on myös helposti integroitavissa yrityksen taloushallintojärjestelmään.

Perinteisen kirjeperinnän lisäksi panostamme eritäin aktiiviseen puhelinperintään, jonka tukena käytämme moderneja sähköisiä yhteydenottokanavia. Saavuttamamme tulokset osoittavat, että inhimillinen perintätapamme edesauttaa saatavien vapaaehtoista maksamista ja mahdollistaa asiakassuhteen säilyttämisen tulevaisuudessakin. Tämä tukee voimakkaasti asiakasyritystemme pitkäntähtäimen liiketoimintaa.

Tilanteissa, joissa vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, Perintätoimisto Kontio hoitaa tarvittaessa kaikki oikeudelliseen perintään liittyvät toimenpiteet sekä tuomion täytäntöönpanon ulosotossa.

Perintätoimisto Kontion palveluvalikoima:

  • Muistutuspalvelu
  • Kirjeperintä
  • Puhelinperintä
  • Sähköiset perintätoimet
  • Oikeudellinen perintä
  • Jälkiperintä

Ota palvelu käyttöön tästä